VK, EU stemmen in met samenwerking tegen illegale migratie

| februari 28, 2024
VK, EU stemmen in met samenwerking tegen illegale migratie

De Britse regering en Frontex, het Europees Agentschap voor Grens- en Kustbewaking, zijn een werkafspraak overeengekomen om illegale migratie te bestrijden.

Op 23 februari 2024 ondertekenden Hans Leijtens, uitvoerend directeur van Frontex, en Phil Douglas, directeur-generaal van de Border Force van het Verenigd Koninkrijk (VK), de regeling.

De Britse minister van Binnenlandse Zaken, James Cleverly, en de EU-commissaris voor Binnenlandse Zaken, Ylva Johansson, waren ook aanwezig tijdens het evenement.

Vorig jaar staken ongeveer 30.000 mensen het Kanaal over van Frankrijk naar het Verenigd Koninkrijk. Het is een derde lager dan 46.000 in 2022. De BBC meldde echter dat het totaal nog steeds het op één na hoogste was dat ooit is gemeten.

In maart 2023 tekende het Verenigd Koninkrijk ook een overeenkomst met Frankrijk om samen te werken om illegale binnenkomers via het Kanaal tegen te houden.

VK en EU willen grensbeveiliging verbeteren

In een verklaring zei Cleverly dat georganiseerde immigratiecriminaliteit “wereldwijde uitdagingen zijn die gedeelde oplossingen en ambities vereisen”.

“Onze baanbrekende werkafspraak tussen het Verenigd Koninkrijk en Frontex is opnieuw een cruciale stap in de aanpak van illegale migratie, het beveiligen van onze grenzen en het tegenhouden van de boten,” voegde hij eraan toe.

Leijtens zei in een persbericht dat de overeenkomst de “gezamenlijke toewijding aan een veiliger Europa” laat zien.

“Met deze overeenkomst herbevestigen we samen ons engagement om de veiligheid en het beheer van onze grenzen te verbeteren,” verklaarde hij.

Deze aankondiging volgt op een overeenkomst in mei 2023 tussen premier Rishi Sunak van het VK en voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie om een nieuwe werkovereenkomst tussen het VK en Frontex te ontwikkelen.

Samenwerking tussen VK en Frontex zo snel mogelijk van start

De regeling is bedoeld om de operationele respons van het Verenigd Koninkrijk en de EU op illegale migratie en georganiseerde immigratiecriminaliteit te verbeteren.

Het vormt een platform voor gecoördineerde acties tussen de Border Force van het Verenigd Koninkrijk en Frontex van de EU op verschillende gebieden.

Eén gebied is het uitwisselen van informatie en inlichtingen, situationeel bewustzijn en risicoanalyse.

Dit omvat migratietrends, grensbewaking, bestrijding van documentfraude en terugkeer en grensbeheer.

Een andere is opleiding om de capaciteiten van de grensagentschappen van het VK en de EU te vergroten, zodat ze kunnen profiteren van elkaars effectieve strategieën.

De regeling houdt ook in dat ze samenwerken aan relevant onderzoek en nieuwe technologieën ontwikkelen om grenzen te beschermen.

Dit houdt onder meer in dat er wordt voortgebouwd op de Britse drone-technologie en luchttoezicht om illegale migratie te bestrijden.

De samenwerking tussen het VK en de EU geldt ook voor operationele en technische gebieden. Dit omvat het sturen van personeel voor observatie, coördinatie of advies.

Beide partijen hopen de samenwerking op de langere termijn uit te breiden.

Versterking van de buitengrenzen van het Schengengebied van de EU

In februari 2024 zijn het Europees Parlement en de Europese Commissie overeengekomen om de nieuwe grenscode van de EU te wijzigen om illegale migratie aan te pakken.

De EU zal de openingstijden van grensdoorlaatposten beperken en verkorten om te voorkomen dat migranten worden gebruikt als instrument voor conflicten en destabilisatie.

Het heeft ook nieuwe overdrachtsprotocollen geïntroduceerd om illegale onderdanen van derde landen te arresteren en terug te sturen naar de staat waar ze vandaan komen.

De EU zal ook twee belangrijke verbeteringen van de grensbeveiliging invoeren: het inreis-/uitreissysteem (ESS) en het Europees reisinformatie- en autorisatiesysteem(ETIAS).

Het inreis-/uitreissysteem zal in- en uitreizen elektronisch registreren in plaats van paspoorten af te stempelen bij aankomst aan de buitengrens van de EU.

In het kader van het inreis-/uitreissysteem moeten houders van een visum voor kort verblijf en reizigers die zijn vrijgesteld van de visumplicht biometrische gegevens zoals een vingerafdruk of gezichtsscan registreren aan de grens.

Het zal ook inreisweigeringen registreren, waardoor het gemakkelijker wordt om mensen zonder inreisvergunning en mensen die langer dan toegestaan in het Schengengebied verblijven, te identificeren.

Daarnaast zal het EES personen opsporen die valse identiteiten en paspoorten gebruiken.

Aan de andere kant is de ETIAS een nieuw elektronisch document dat vereist is voor reizigers die zonder visum de Schengenzone binnenkomen.

Het is bedoeld om de veiligheid te verbeteren door reizigers vooraf te screenen en personen die een bedreiging vormen voor de veiligheid te identificeren voordat ze aankomen.

Het is de bedoeling dat het EES in oktober 2024 van kracht wordt, terwijl het ETIAS medio 2025 wordt ingevoerd.

Versterking van de Britse grens

In 2022 heeft de Britse regering de National Borders Act van 2022 aangenomen, die tot doel heeft de veiligheid van de Britse grens te verbeteren.

De wetgeving is erop gericht de Britse grens volledig te digitaliseren en illegale binnenkomst en bedreigingen van de nationale veiligheid tegen te gaan voordat ze het Verenigd Koninkrijk bereiken.

Het digitaliseren van de Britse grens houdt in dat de immigratiestatus wordt vervangen door elektronische records, of eVisas, en dat de nieuwe Electronic Travel Authorization (ETA) wordt gehandhaafd.

Het Verenigd Koninkrijk werkt aan één digitaal immigratieplatform tegen 2025, waarmee migratie wordt beheerd en mensen worden afgeschrikt om illegaal in het land te blijven.

Momenteel worden alle fysieke immigratiedocumenten, zoals biometrische verblijfskaarten en paspoortstempels en -stickers, omgezet naar eVisas.

Aan de andere kant werkt de ETA op dezelfde manier als de ETIAS. Het is geen visum, maar een digitale reisvergunning voor alle reizigers die het Verenigd Koninkrijk bezoeken zonder visum.

De ETA verbetert niet alleen de grensbeveiliging, maar stroomlijnt ook het reizen van vooraf gescreende personen met een laag risico.

Momenteel profiteren alleen bezoekers uit Bahrein, Koeweit, Oman, Qatar, Saudi-Arabië, de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) en Jordanië van het nieuwe ETA-systeem van het VK.

Tegen 2024 verwacht de Britse regering dat alle reizigers die vrijgesteld zijn van een visum een ETA hebben voordat ze naar het Verenigd Koninkrijk reizen.