Schengenvisumprijzen kunnen binnenkort met 12% stijgen door inflatie

| februari 9, 2024
Schengenvisumprijzen kunnen binnenkort met 12% stijgen door inflatie

Reizigers moeten binnenkort mogelijk meer betalen voor visa voor kort verblijf in het Europese Schengengebied.

De Europese Commissie heeft een voorstel ingediend om de kosten van Schengenvisumaanvragen te verhogen.

Een Schengenvisum is een vergunning voor een kort verblijf waarmee je binnen 180 dagen maximaal 90 dagen in het Schengengebied mag reizen.

Het Schengengebied bestaat uit 27 lidstaten van de Europese Unie (EU) en de buurlanden Zwitserland, Noorwegen, IJsland en Liechtenstein, die de controles aan hun binnengrenzen hebben afgeschaft.

De Commissie heeft ook aanbevolen om de visumtarieven nog verder te verhogen voor landen die “onvoldoende meewerken aan overname”.

Overname heeft betrekking op het toelaten van personen die zijn uitgewezen uit lidstaten en die opnieuw willen worden toegelaten.

Daarnaast zei de Commissie dat externe aanbieders van Schengenvisa hogere kosten in rekening mogen brengen.

Hoe hoog is de verhoging van de kosten voor een Schengenvisum?

De Commissie stelde voor om de leges voor Schengenvisa te verhogen van 80 naar 90 euro voor volwassenen en van 40 naar 45 euro voor kinderen.

Voor landen die niet meewerken om uitgewezen burgers van lidstaten terug te ontvangen, zouden de visumkosten stijgen van 120 euro naar 135 euro en van 160 euro naar 180 euro.

De voorgestelde hogere leges zullen ook invloed hebben op het maximumbedrag dat externe aanbieders kunnen innen voor visumaanvragen namens de lidstaten.

Meestal vragen ze tot de helft van de standaardvergoeding. Dit bedrag zou stijgen van €40 naar €45.

Ondertussen blijven de leges voor Schengenvisa voor verlengingen €30.

Waarom de EU de leges voor visa voor kort verblijf verhoogt

De EU-Commissie beoordeelt om de drie jaar de behoefte aan nieuwe vergoedingen op basis van “objectieve criteria”.

Als reden voor de verhoging van dit jaar werd het “inflatiepercentage voor de hele Unie en de ontwikkeling van de salarissen van de ambtenaren in de lidstaten” genoemd.

Volgens het ontwerp bespraken deskundigen van de Schengenlidstaten de herziening van de visumtarieven tijdens een bijeenkomst in december 2023.

Het bericht meldde dat een “overweldigende meerderheid” de verhoging van de leges voor Schengenvisa steunde.

De Commissie presenteerde het ontwerp op 2 februari en zal tot 1 maart 2024 openstaan voor feedback.

Daarna kan het de verordening aannemen, die 20 dagen na publicatie in het Publicatieblad van de Europese Unie van kracht wordt.

Kosten van visumaanvragen in andere landen

De Europese Commissie zei dat de voorgestelde verhoging van de Schengenvisumtarieven “nog steeds relatief laag” is in vergelijking met andere landen.

De kosten voor de meest voorkomende niet-immigratievisa voor de VS, waaronder toeristen-, zaken-, studenten- en uitwisselingsvisa, bedragen 185 US dollar.

In Canada kost een bezoekvisum een reiziger CA$100 plus $85 voor biometrie, terwijl Australië AU$190 rekent.

Ook het Verenigd Koninkrijk (VK) heeft de visumtarieven in 2023 verhoogd. Een standaardvisum voor bezoekers kost nu 115 Britse pond.

De Britse regering verhoogde ook andere visumtarieven: werk- en andere visa met 15%, familievisa, vestiging en staatsburgerschap met 20% en studentenvisa met 35%.

Visumaanvragers in het Verenigd Koninkrijk moeten ook een verhoogde immigratie gezondheidstoeslag (IHS) betalen die in februari van dit jaar is ingevoerd.

Online Schengenvisa aanvragen

In december 2023 heeft de EU de nieuwe wetgeving voor het digitaliseren van de Schengen visumaanvraagprocedure aangenomen.

Dit vergemakkelijkt de overgang naar het nieuwe Schengenplatform voor visumaanvragen, het visumaanvraagplatform van de Europese Unie (EU VAP), in 2026.

Met het EU VAP zullen alleen personen die voor het eerst een aanvraag indienen, personen met foutieve biometrische gegevens en personen met nieuwe reisdocumenten een persoonlijke afspraak moeten maken.

Alle andere visumaanvragers kunnen de EU VAP gebruiken om de aanvraag in te vullen, reisgerelateerde vragen te beantwoorden en de vereiste documenten te uploaden.

Ze kunnen de Schengenvisumkosten ook online betalen via een EU VAP-linked gateway.

Het platform stuurt visumaanvragen automatisch door naar de relevante lidstaten voor verwerking en maakt de betalingen dienovereenkomstig over.

Als elektronische online betaling niet mogelijk is, kunnen consulaten of geautoriseerde visumcentra de leges innen.

Reizigers worden ook elektronisch op de hoogte gehouden van hun visumstatus.

Kosten reisvergunning voor niet-visumplichtige onderdanen

De EU implementeert ook een nieuw elektronisch systeem voor reisvergunningen voor burgers zonder visum.

De EU lanceert het European Travel Information Authorization System (ETIAS) vanaf medio 2025 in twee fasen.

Vreemdelingen die geen visum nodig hebben voor korte reizen naar het Schengengebied van de EU, hebben voor hun reis een ETIAS nodig. Dit geldt ook voor burgers van het Verenigd Koninkrijk.

Het ETIAS is vergelijkbaar met de nieuwe Electronic Travel Authorization (UK ETA) van het Verenigd Koninkrijk voor burgers die vrijgesteld zijn van visumplicht, waaronder EU-burgers.

Een ETIAS-aanvraag kost €7 per stuk en is drie jaar geldig. Aan de andere kant kost het aanvragen van de UK ETA £10 en is deze twee jaar geldig.