EU wijzigt wetten om interne grenscontroles te verminderen

| februari 21, 2024
EU wijzigt wetten om interne grenscontroles te verminderen

Het Parlement van de Europese Unie (EU) en de Europese Raad zijn overeengekomen om de EU-Grenzencode te wijzigen.

De update is bedoeld om de controles aan de binnengrenzen van de EU in het Schengengebied te verminderen en het vrije verkeer te beschermen.

Ook wordt gestreefd naar een betere beveiliging van de buitengrenzen tijdens gezondheidscrises en tegen illegale migratie.

Annelies Verlinden, Belgisch minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervorming en Democratische Vernieuwing, zei in een verklaring dat de overeenkomst het Schengengebied van de EU alleen maar zal versterken.

“Vrij verkeer over onze binnengrenzen en de veiligheid van onze buitengrenzen zijn de twee hoekstenen van het Schengengebied”, zei ze.

De twee partijen bereikten op 6 februari 2024 overeenstemming over de voorlopige overeenkomst. Het wordt ter bevestiging naar Coreper gestuurd.

Coreper staat voor Comité van permanente vertegenwoordigers van de regeringen der lidstaten bij de Europese Unie.

Het Coreper en de Commissie moeten de overeenkomst officieel goedkeuren voordat de nieuwe regels worden geïmplementeerd.

Interne grenscontroles van de EU verminderen

De overeenkomst legt “duidelijke en beperkte tijdschema’s op voor controles aan de binnengrenzen”, aldus Sylvie Guillaume, rapporteur of onderhandelaar voor het EU-parlement.

Het bevat ook de criteria die de EU-lidstaten moeten volgen bij de herinvoering van controles aan de binnengrenzen.

De lidstaten kunnen opnieuw controles aan de binnengrenzen invoeren om onvoorziene ernstige bedreigingen van de openbare orde of de binnenlandse veiligheid te voorkomen.

Het mag echter alleen worden toegepast als laatste redmiddel.

Lidstaten moeten eerst beoordelen of het nodig is en of alternatieve maatregelen dezelfde doelen kunnen bereiken.

Deze alternatieve maatregelen omvatten meer politiesamenwerking, het delen van inlichtingen en gezamenlijke operaties.

In de overeenkomst staat ook dat in geval van onvoorziene omstandigheden de controles aan de binnengrenzen maximaal een maand mogen duren, maar maximaal drie maanden.

Interne grenscontroles kunnen echter maximaal zes maanden en maximaal twee jaar van kracht blijven.

Dit is alleen toegestaan voor voorspelbare bedreigingen die vooraf zijn gemeld aan de Commissie, het Parlement en andere lidstaten.

De lidstaten mogen na de twee jaar ook nog zes maanden lang controles aan de binnengrenzen uitvoeren.

EU-lidstaten kunnen deze eenmaal per jaar verlengen om aanhoudende nationale veiligheidsdreigingen te bestrijden.

Versterking van de beveiliging van de buitengrenzen van de EU

De overeenkomst introduceerde ook maatregelen en procedures voor EU-lidstaten in geval van gezondheidscrises en toekomstige pandemieën.

Hierdoor kan de EU tijdelijke gezondheidsgerelateerde reisbeperkingen aan de buitengrens goedkeuren, waaronder tests, quarantaine en zelfisolatie.

Personen die recht hebben op vrij verkeer binnen de EU, langdurig ingezetenen en personen die internationale bescherming genieten, worden echter vrijgesteld van inreisbeperkingen.

De wijziging bouwt voort op de lessen die zijn geleerd tijdens de COVID-19-pandemie. Op dat moment kon de EU alleen aanbevelingen doen aan lidstaten, die ze al dan niet wilden opvolgen.

De nieuwe grenscode bevat ook maatregelen tegen het gebruik van migranten als instrumenten voor dissidentie en destabilisatie.

De EU zal de grensovergangen beperken of de openingstijden ervan inkorten.

De overeenkomst introduceerde ook overdrachtsprocedures voor gearresteerde illegale onderdanen van derde landen terug naar de staat waar ze vandaan kwamen.

De arrestatie van illegale migranten moet echter nog steeds plaatsvinden in het kader van een bilaterale samenwerkingsovereenkomst.

Samenwerking EU-VK tegen illegale immigratie

De EU en het Verenigd Koninkrijk gaan een nieuwe samenwerkingsovereenkomst formaliseren om illegale migratie te bestrijden.

Sinds het VK in 2020 uit het blok stapte, heeft het geen rendementsovereenkomst meer met de EU.

De nieuwe overeenkomst omvat het delen van informatie over groepen die betrokken zijn bij illegale migratie en het samenwerken aan technologieën om mensenhandel te voorkomen.

Het zou ook dezelfde doelen nastreven als de nieuwe digitale reisvergunningensystemen van de EU en het Verenigd Koninkrijk bij het voorkomen van illegale migratie.

De Electronic Travel Authorization (ETA) van het Verenigd Koninkrijk is nu operationeel voor reizigers uit de Golfstaten die het Verenigd Koninkrijk bezoeken.

De UK ETA is binnenkort verplicht voor alle niet-visa-onderdanen die naar het Verenigd Koninkrijk reizen. Dit geldt ook voor EU-burgers.

Aan de andere kant moeten Britse burgers en onderdanen van derde landen een ETIAS aanvragen om het Schengengebied binnen te komen.

ETIAS staat voor European Travel Information and Authorization System, dat medio 2025 in gebruik zal worden genomen.