Bezoekers van buiten de EU naar Spanje hebben nu een bewijs van huisvesting en een uitnodigingsbrief nodig

| februari 29, 2024
Bezoekers van buiten de EU naar Spanje hebben nu een bewijs van huisvesting en een uitnodigingsbrief nodig

Spanje heeft een reisadvies uitgegeven voor Britse burgers en andere houders van een niet-EU-paspoort, waarin staat dat ze een bewijs van accommodatie of een verblijfplaats moeten hebben.

Dit kan een boekingsbevestiging zijn voor een hotel of Airbnb, een bewijs van adres als ze hun eigen huis of tweede huis in Spanje bezoeken, of een bewijs van adres als ze bij vrienden, familie of een andere derde partij verblijven.

Daarnaast moeten bezoekers een “carta de invitación” of een uitnodigingsbrief overleggen als ze bij vrienden, familie of andere derden verblijven.

Bezoekers van buiten de EU die Spanje bezoeken, moeten een bewijs van accommodatie laten zien, naast andere vereisten voor binnenkomst, zoals een geldig paspoort, visum (indien van toepassing), retourticket en bewijs van voldoende financiële middelen.

Deze regel werd ingevoerd op 1 januari 2022, maar veel toeristen, vooral die uit het Verenigd Koninkrijk, negeren hem vaak.

Volgens een bericht in de Daily Express kunnen mensen die deze twee wettelijke documenten niet kunnen overleggen een boete krijgen van maar liefst £8,000 of naar huis worden gestuurd.

Wat is een carta de invitación?

Niet-EU-burgers die Spanje bezoeken moeten een carta de invitación aanvragen als ze geen commerciële accommodatie hebben geboekt, zoals een hotel of Airbnb.

Een carta de invitación is een officieel document dat een persoon die legaal in Spanje verblijft, moet aanvragen bij het dichtstbijzijnde politiebureau om een niet-EU-onderdaan te ontvangen.

Burgers van buiten de EU die Spanje bezoeken, moeten dit document meestal indienen als onderdeel van hun visumaanvraagprocedure.

Het toont het doel en de duur van het bezoek van de reiziger, bewijs van accommodatie en financiële steun.

Britse reizigers zien dit vaak over het hoofd omdat ze geen visum nodig hebben om Spanje binnen te komen.

Bezoekers die geen visum voor een kort verblijf nodig hebben, kunnen door de Spaanse autoriteiten worden gevraagd om dit aan de grens te laten zien.

Een carta de invitacion is 90 dagen geldig, de maximale tijd die niet-EU-burgers in het Schengengebied mogen doorbrengen.

Een carta de invitación aanvragen

Er moet worden opgemerkt dat reizigers naar Spanje geen carta de invitacion aanvragen – het is de persoon die hen ontvangt wanneer ze op bezoek komen.

Spaanse staatsburgers of buitenlanders die legaal in Spanje wonen, moeten eerst een afspraak maken bij een politiebureau.

Ze kunnen de vereisten voor een carta de invitacion alleen voorleggen tijdens hun afspraak. Deze vereisten omvatten het volgende:

  • Een huurcontract of eigendomsakte verklaart dat een persoon eigenaar of huurder is van een woning
  • Registratiedocument gemeentehuis(empadronamiento)
  • Een kopie en origineel document waaruit blijkt dat de gastheer/vrouw een legale inwoner van Spanje is – Spaanse staatsburgers moeten een Documento Nacional de Identidad (DNI) laten zien. Tegelijkertijd kunnen buitenlandse ingezetenen in Spanje gebruik maken van Número de identidad de extranjero (NIE) of hun EU-buitenlandersidentiteitsnummer of Tarjeta de Identidad de Extranjero (TIE) of niet-EU-buitenlandersidentiteitskaart.
  • Een kopie van het paspoort van de bezoeker die naar Spanje reist
  • Ingevuld aanvraagformulier
  • Aanvraagkosten van de staat van ongeveer 80 tot 85 euro, waarvan een deel moet worden betaald bij het indienen van de documenten en de rest bij het ophalen van het document.

Een politiebureau geeft meestal dezelfde dag nog een carta de invitación af, maar in sommige gevallen kan het een maand duren.

Zodra de carta de invitación klaar is, moet de gastheer deze ophalen op het politiebureau en opsturen naar het land van herkomst van de bezoeker.

Bezoekers moeten hun carta de invitación ontvangen en meenemen als ze naar Spanje reizen.

Het verkrijgen van een carta de invitación en het versturen ervan naar bezoekers die naar Spanje reizen kan 20 tot 60 dagen duren.

Andere herinneringen voor Britse burgers die EU-landen bezoeken

Burgers van het Verenigd Koninkrijk kunnen zonder visum het Schengengebied van de EU binnenkomen voor een kort verblijf, maar ze moeten er wel voor zorgen dat hun paspoort aan twee voorwaarden voldoet.

Ten eerste mogen Britse paspoorten niet ouder zijn dan tien jaar op de dag van vertrek. Burgers van het Verenigd Koninkrijk die nog rode paspoorten gebruiken, voldoen mogelijk niet aan deze vereiste.

Ten tweede moet het paspoort nog minstens drie maanden geldig zijn wanneer ze de EU verlaten of naar huis terugkeren. De Britse overheid raadt reizigers in het Verenigd Koninkrijk aan om hun paspoort minstens zes maanden voor het verlopen van de geldigheid te bewaren.

In oktober 2024 zal de EU het stempelen van paspoorten vervangen door het geautomatiseerde inreis-/uitreissysteem(EES).

Dit heeft gevolgen voor reizigers zonder visum, zoals Britse burgers, en voor houders van een visum voor kort verblijf.

Het EES maakt gebruik van biometrische gegevens, zoals vingerafdrukken of gezichtsscans, om binnenkomst en vertrek aan de buitengrenzen van het Schengengebied te registreren.

Tegen midden 2025 zal de EU ook haar Europees reisinformatie- en autorisatiesysteem(ETIAS) lanceren voor alle reizigers zonder visum.

ETIAS werkt op dezelfde manier als de Electronic Travel Authorization (ETA) in het Verenigd Koninkrijk, waardoor reizigers vooraf worden gescreend en hun reiservaring vlotter verloopt.