Uitleg over de UK ETA voor Belgische burgers

In 2022 kondigde het Verenigd Koninkrijk een update aan van de Nationality and Borders Bill met betrekking tot een grote verandering in het immigratieproces. Tegen het einde van 2024 zullen alle grenscontrolemaatregelen gedigitaliseerd zijn en zullen alle buitenlandse bezoekers aan het VK een goedgekeurde ETA (Electronic Travel Authorisation) nodig hebben.

Het nieuwe reisprogramma is vergelijkbaar met die in de VS, Canada, Australië en Nieuw-Zeeland. Het zal van toepassing zijn op de grenzen van alle vier de landen van het Verenigd Koninkrijk: Engeland, Wales, Schotland en Noord-Ierland.

Wat is het doel van de UK ETA?

De belangrijkste drijfveer is de beveiliging en controle van de Britse grenzen. Voorafgaand aan deze wetgeving waren er mensen met bepaalde specifieke immigratiestatussen en reizigers die geen visum nodig hadden om het Verenigd Koninkrijk binnen te komen voor een kort verblijf. De Britse grenscontrole en wetshandhavers waren en zijn niet in staat om potentiële bezoekers snel of accuraat te beoordelen als een mogelijk risico vóór hun aankomst in het Verenigd Koninkrijk.

Het nieuwe ETA-programma van het VK geeft meer controle over de grenzen. De immigratiedienst zal precies weten wie het Verenigd Koninkrijk binnenkomt en zal ook bezoekers die als een veiligheidsrisico of bedreiging worden gezien, de toegang kunnen ontzeggen.

Wie heeft een ETA nodig?

Alle Britse burgers, mensen met bepaalde beschermde statussen en burgers van de Republiek Ierland zijn vrijgesteld van het nodig hebben van een UK ETA, zelfs als ze niet in het Verenigd Koninkrijk wonen. Op de huidige subsidiabiliteitslijst staat dat burgers van deze 92 verschillende landen een ETA nodig hebben.

De lijst bevat alle bezoekers uit de Europese Unie, de Europese Economische Ruimte en Zwitserland die momenteel geen visum nodig hebben. Hieronder vallen ook burgers uit Australië, Nieuw-Zeeland, de VS en Canada. Er zijn geen leeftijdsvrijstellingen. Reizigers van alle leeftijden hebben een geldig ETA nodig.

Welke reizen vallen onder de ETA?

De UK ETA dekt elke reden voor reizen. Als u naar het Verenigd Koninkrijk komt voor een vakantie, zakenreis, studie of medische behandeling voor een periode van minder dan zes maanden, moet u een ETA aanvragen. Een UK ETA voor Belgische burgers is vereist, tenzij je in het Verenigd Koninkrijk wilt werken of van plan bent er langer dan zes maanden te blijven – in dat geval moet je een visum aanvragen.

Voorlopig zijn er geen wijzigingen in de visumaanvraagprocedure. In tegenstelling tot de ETA, die eenvoudig online beschikbaar is, moeten visumaanvragen persoonlijk worden gedaan bij een Britse ambassade of consulaat.

Hoe vraagt u een UK ETA aan?

De enige beschikbare optie voor het aanvragen van een ETA voor België is online. Er zijn geen alternatieve manieren om een aanvraag in te dienen.

Het is raadzaam om ruim voor de geplande reisdatum een ETA aan te vragen. De aanvraagprocedure is snel en eenvoudig, maar de verwerking neemt 48 tot 72 uur in beslag. U mag het Verenigd Koninkrijk niet binnen zonder een geldige ETA, dus u kunt het afraden om uw reisplannen te boeken en te bevestigen totdat uw ETA is goedgekeurd.

Alle grenzen en punten van binnenkomst vallen binnen het programma. Dus of je nu per vliegtuig, boot of Eurostar reist, een ETA is vereist. Het zal een strafbaar feit zijn om te proberen een ETA voor het VK te verkrijgen door middel van bedrog of fraude.

De vereisten voor een UK ETA voor Belgische burgers

Het programma kan nog worden aangepast voordat het volledig is afgerond en ingevoerd, maar er is al een reeks Britse ETA-vereisten vrijgegeven. De ETA-vereisten voor het Verenigd Koninkrijk zijn als volgt:

– Een reiziger heeft een geldig biometrisch paspoort nodig.
– Een reiziger heeft een geldig e-mailadres nodig.
– Openbaarmaking van persoonlijke identificatiegegevens.
– Informatie over het doel van uw bezoek en uw plannen tijdens uw verblijf in het Verenigd Koninkrijk.
– Openbaarmaking van criminele of eerdere immigratiekwesties en informatie over lidmaatschap van verboden organisaties.

Van aanvragers wordt verwacht dat ze hun adres tijdens hun verblijf in het Verenigd Koninkrijk bekendmaken, ongeacht het type accommodatie. Als je van plan bent om rond te reizen, kan je worden gevraagd om een verwachte reisroute met adressen op te geven. Samen met de aanvraag moet er een vergoeding worden betaald per pinpas of creditcard. Aanvragen zonder volledige betaling worden niet in behandeling genomen.

Hoe wordt een ETA toegekend?

Er wordt geen papierwerk of fysieke documentatie geproduceerd, hoewel er wel een bevestigingsmail is die desgewenst kan worden afgedrukt. De goedgekeurde ETA is elektronisch gekoppeld aan je biometrische paspoort en wordt gecontroleerd bij de Britse grenscontrole wanneer deze gescand wordt.

Goedgekeurde ETA’s worden doorgegeven aan de database met geavanceerde passagiersinformatie. Volgens de nieuwe wetgeving blijven reisorganisaties verantwoordelijk voor het controleren of hun passagiers geldige documenten hebben om het VK binnen te komen, voordat ze hen aan boord van hun vlucht laten gaan. Met een ETA kan de houder vrij reizen in het hele Verenigd Koninkrijk tijdens de geldigheidsperiode van de ETA.

ETA Geldigheid

Een ETA is zes maanden geldig vanaf de datum van afgifte of de datum waarop het gekoppelde paspoort verloopt, als die datum eerder valt. Als een ETA tijdens je verblijf afloopt, moet je een nieuwe ETA aanvragen om je bezoek voort te zetten.

U kunt het VK meerdere keren bezoeken met dezelfde ETA zolang deze geldig is. Zodra deze verloopt, moet je een nieuwe ETA aanvragen. Als u uw verblijf langer dan zes maanden wilt/moet verlengen als u eenmaal in het Verenigd Koninkrijk bent, moet u mogelijk het land verlaten om een visum aan te vragen.

Meer informatie over een UK ETA voor Belgische burgers kan gevonden worden in de ETA veelgestelde vragen sectie.