Reisupdate voor de UK ETA voor Slowaakse burgers

Na de terugtrekking uit de Europese Unie en een behoefte aan meer zichtbaarheid van immigratie, zal wetgeving in overeenstemming met de UK Nationality and Borders Act 2022 een nieuwe reisvergunning introduceren vanaf 2024.

De vergunning is een elektronische reistoestemming (ETA) en is universeel voor alle reizigers uit in aanmerking komende landen die eerder een visumvrijstelling hebben genoten.

In dit artikel leest u alle belangrijke informatie over ETA voor het Verenigd Koninkrijk voor Slowaakse burgers die van plan zijn om vanaf 2024 naar het Verenigd Koninkrijk te komen, inclusief de gevolgen van de nieuwe regels voor hen en hoe u een aanvraag kunt indienen.

Wat is de ETA voor Slowaakse burgers?

Volgens de nieuwe wetgeving zullen alle Britse grenzen vanaf 2024 volledig gedigitaliseerd zijn, waarbij de UK ETA zal fungeren als een soort vergunning die toegang verleent tot de vier landen van het Verenigd Koninkrijk: Engeland, Wales, Schotland en Noord-Ierland.

De UK ETA is een digitale vergunning vergelijkbaar met de USA ESTA en Canadese ETA. Volgens het uitrolschema zal het nieuwe systeem naar verwachting eind 2023 volledig zijn afgerond.

De ETA vervangt het bestaande Britse visumsysteem niet. Er zal geen verandering zijn voor alle landen waarvan de burgers altijd een visum nodig hadden om het Verenigd Koninkrijk te bezoeken.

Op het moment van schrijven is er een lijst van 92 landen waarvan de burgers een ETA voor het VK moeten aanvragen, en Slowakije is daar één van. De volledige lijst van landen die in aanmerking komen voor ETA kun je hier bekijken.

Een UK ETA voor Slowaakse burgers dekt alle redenen voor korte reizen, waaronder toerisme, onderwijs, zaken, medische behandeling of het bezoeken van vrienden en familie. De ETA zal van toepassing zijn op alle manieren van legaal reizen naar het Verenigd Koninkrijk, wat betekent dat alle luchthavens, zeehavens en Eurostar treinhavens onder het nieuwe gedigitaliseerde systeem zullen vallen.

Wat zijn de gevolgen van het nieuwe systeem voor Slowaakse burgers?

Onder de vorige wetgeving en als lid van de Europese Unie hoefden Slowaakse burgers die naar een van de vier landen van het Verenigd Koninkrijk wilden reizen geen visum aan te vragen. Voorwaarde was wel dat ze niet langer dan 6 maanden in het land wilden blijven en dat ze aan de standaardvereisten voor bezoekers voldeden.

Je hoefde alleen maar je paspoort of nationale identiteitskaart te laten zien om het Verenigd Koninkrijk binnen te komen. Nu het Verenigd Koninkrijk geen deel meer uitmaakt van de EU, heeft het zijn eigen soevereiniteit over grenscontrole ingevoerd met de ETA.

Wat is de aanvraagprocedure voor een ETA?

Hoewel het nog kan veranderen, zijn er al voldoende details bekend over het nieuwe ETA-systeem, waardoor Slowaakse reizigers een goed beeld hebben van de aanvraagprocedure.

Elke reiziger met een ETA heeft het volgende nodig:

– Een geldig Slowaaks biometrisch paspoort.
– Een recente pasfoto in digitaal formaat.
– Een geldig e-mailadres.

De aanvraag is een digitaal formulier, wat betekent dat het online moet worden ingevuld. Er is geen procedure waarmee reizigers persoonlijk een aanvraag kunnen indienen of een papieren formulier per post kunnen opsturen.

Het online formulier vereist de volgende informatie:

– Persoonlijke gegevens zoals volledige naam, geboortedatum en huidig woonadres.
– Paspoortgegevens zoals nummer, datum van uitgifte en land van uitgifte.
– Werkgelegenheidsgegevens, inclusief naam, adres en contactgegevens van hun werkgever.
– Reisgegevens, waaronder het doel van het bezoek en het adres dat gebruikt moet worden terwijl u in het Verenigd Koninkrijk bent.

Naast deze informatie wordt aan alle sollicitanten gevraagd om bepaalde persoonlijke gegevens te verstrekken met betrekking tot hun immigratiegeschiedenis, eventuele dubbele nationaliteiten of staatsburgerschap, hun strafblad, drugsverleden en gezondheidstoestand. Alle banden of banden met groepen die door de Britse overheid verboden zijn, moeten ook worden aangegeven.

Deze informatie wordt gecontroleerd aan de hand van nationale en internationale databases die worden gebruikt door de Britse grensdiensten en andere ministeries van Binnenlandse Zaken om te beoordelen of aanvragers een risico vormen voor de veiligheid van het Verenigd Koninkrijk. Dit kan leiden tot het weigeren van een ETA.

Hoe wordt de ETA-aanvraag verwerkt?

ETA-aanvragen moeten vergezeld gaan van een niet-restitueerbare betaling per creditcard of bankpas. Aanvragen die zonder bijbehorende betaling worden ingediend, worden niet in behandeling genomen.

De verwerkingstijd van een aanvraag is naar verwachting 48 tot 72 uur, maar dit is geen garantie. Dat betekent dat de wachttijd soms langer kan zijn, afhankelijk van het aanvraagniveau.

Om teleurstellingen te voorkomen, is het aan te raden om een aanvraag voor een UK ETA voor Slowaakse burgers ruim voor de geplande reisdatum in te dienen.

Het is raadzaam om geen reistickets te boeken totdat een ETA-aanvraag is goedgekeurd. Als een ETA-aanvraag wordt geweigerd, kun je alsnog een visum krijgen na aanvraag op de gebruikelijke manier.

Hoe beïnvloedt een ETA het toelatingsproces?

Een goedgekeurde ETA heeft de vorm van een digitale vergunning die gekoppeld is aan een paspoort.

De details worden dan opgeslagen in bestaande API-databases (Advanced Passenger Information) die door alle vervoerders (lucht, zee en land) worden gebruikt en die deze kunnen zien:

– Voor-, midden- en achternaam
– Paspoortnummer
– Verval paspoort
– Land van paspoortuitgifte

Het is aan de vervoerders om ervoor te zorgen dat elke passagier die op een vliegtuig, veerboot of trein stapt de juiste vergunningen heeft om het Verenigd Koninkrijk binnen te komen en dat de informatie op hun reisdocumenten overeenkomt met de ETA-gegevens.

Houd er rekening mee dat zelfs na deze controle een ETA geen garantie is voor toegang. Als een grensbeambte van mening is dat een reiziger, zelfs met een relevante ETA, niet toelaatbaar is volgens de Britse wet, zal hij niet worden toegelaten.

Welke tijdsperiode bestrijkt de ETA?

Er is maar één type ETA, dat 180 dagen geldig is vanaf de datum van afgifte en de houder de vrijheid geeft om door het hele Verenigd Koninkrijk te reizen.

Het blijft geldig voor deze periode, tenzij het is gekoppeld aan een paspoort dat verloopt voor het einde van de zes maanden.

Bezoekers uit een van de 92 genoemde landen, waaronder Slowakije, mogen niet in het Verenigd Koninkrijk blijven als hun paspoort verloopt, ongeacht hoe lang hun ETA-vergunning voor het Verenigd Koninkrijk nog geldig is.

Als een Slowaakse burger zich in het Verenigd Koninkrijk zou bevinden na het verlopen van zijn ETA, moet er onmiddellijk een nieuwe ETA-aanvraag worden ingediend. In sommige gevallen kan dit ertoe leiden dat ze moeten terugkeren naar Slowakije om te wachten op overname.

Als je meer informatie wilt over de redenen voor de invoering, de aanvraag en de procedure van de UK ETA voor Slowaakse burgers, bezoek dan de veelgestelde vragen sectie.