Introductie van de nieuwe UK ETA voor Nederlandse burgers

Vanaf 2024 moeten alle reizigers die een van de vier landen van het Verenigd Koninkrijk willen bezoeken een aanvraag indienen en toestemming krijgen om te worden toegelaten. De visumprocedure blijft bestaan voor iedereen die in het Verenigd Koninkrijk wil werken of langer dan zes maanden wil blijven, maar voor korte verblijven wordt een nieuwe vergunning ingevoerd.

Er is nieuwe immigratiewetgeving aangenomen in de Britse wetgeving en reizigers hebben een UK ETA nodig om de Britse grens over te mogen.

De onderstaande informatie biedt richtlijnen voor Nederlanders die van plan zijn om in 2024 en daarna naar het Verenigd Koninkrijk te reizen, inclusief de gevolgen van de ETA en de aanvraagprocedure.

Wat is de UK ETA voor Nederlanders?

Het nieuwe Electronic Travel Authorisation-systeem is vergelijkbaar met de toegangsprogramma’s van de VS, Canada, Australië en Nieuw-Zeeland.

In overeenstemming met de Nationality and Borders Bill, afgestemd op de veranderingen na de uittreding van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie en de behoefte aan veilige en efficiënte immigratiecontrole, zullen de grenzen van het Verenigd Koninkrijk eind 2024 volledig gedigitaliseerd zijn en zal het nieuw ontwikkelde ETA-programma volledig zijn uitgerold.

De ETA is een digitale vergunning die toegang verleent aan reizigers die een succesvolle aanvraag hebben ingediend. Met één ETA-vergunning kunnen reizigers alle vier de landen van het Verenigd Koninkrijk binnenkomen: Engeland, Wales, Schotland en Noord-Ierland.

Tot nu toe is er een lijst van 92 landen die in aanmerking komen, waaronder Nederland. De UK ETA voor Nederlanders geldt voor alle beoogde bezoekers, ongeacht de reden van de reis. Hieronder vallen zaken, toerisme, onderwijs, medische behandelingen en het bezoeken van familie of vrienden. Het is vereist voor alle vormen van transport, of je nu binnenkomt via een luchthaven, zeehaven of Eurotunnelhaven.

Wat zijn de gevolgen van het nieuwe systeem voor Nederlandse burgers?

Op basis van bestaande gegevens zullen er waarschijnlijk tot 2 miljoen Britse ETA’s voor Nederlanders per jaar worden aangevraagd. Voor de oorlog behoorde het Verenigd Koninkrijk tot de meest bezochte toeristische bestemmingen ter wereld. In de lijst van de top 10 landen die het Verenigd Koninkrijk bezochten in 2018, stonden reizigers uit Nederland op de 6e plaats, met 1,95 miljoen bezoekers.

Vóór de invoering van het nieuwe ETA-systeem konden Nederlanders die als lid van de Europese Unie voor een periode van minder dan zes maanden naar het Verenigd Koninkrijk wilden reizen, dit zonder visum doen, zolang ze aan de standaard bezoekersvereisten voldeden.

Vanaf 2024 is de visumvrijstelling niet meer van toepassing en is de UK ETA voor Nederlanders vereist. Er zijn geen vrijstellingen, ook geen leeftijdsvrijstellingen.

Nederlanders die in het Verenigd Koninkrijk willen werken of hun verblijf langer dan zes maanden willen verlengen, moeten een visum aanvragen via de bestaande procedure.

Wat is de aanvraagprocedure voor een ETA?

Hoewel er nog kleine veranderingen kunnen plaatsvinden voordat het programma volledig van kracht wordt, heeft de overheid informatie gepubliceerd over de ETA-aanvraagprocedure.

Gebaseerd op wat bekend is, vereist een ETA-aanvraag het volgende:

– Een geldig Nederlands paspoort en een recente pasfoto in digitaal formaat.
– Persoonlijke gegevens, inclusief volledige naam, geboortedatum en huidig woonadres.
– Paspoortgegevens, namelijk het nummer, de afgiftedatum en het land van afgifte.
– Werkgelegenheidsgegevens, waaronder de naam, het adres en de contactgegevens van de werkgever.
– Reisgegevens, waaronder het doel van het bezoek en het adres dat gebruikt zal worden tijdens het verblijf in het Verenigd Koninkrijk.

Aan alle aanvragers worden ook vragen gesteld over hun immigratiestatus, geschiedenis, nationaliteit (bijvoorbeeld als ze een dubbele nationaliteit hebben), gezondheidstoestand, drugs- en strafblad en ook over activiteiten met of banden met verboden groepen.

De antwoorden op deze vragen worden gecontroleerd aan de hand van nationale en internationale databases die worden gebruikt door grensdiensten en ministeries van het Verenigd Koninkrijk. Als bepaalde details rood gemarkeerd zijn, kan dit ertoe leiden dat een ETA wordt geweigerd.

Hoe wordt de aanvraag verwerkt?

Aanvragen voor UK ETA’s worden uitsluitend online ingediend om het invullen te vereenvoudigen, en er is een niet-terugbetaalbare creditcard- of debitcardbetaling nodig om het proces te voltooien. Aanvragen zonder betaling worden niet in behandeling genomen.

Verwacht wordt dat de verwerkingstijd voor een ETA-aanvraag 48 tot 72 uur zal bedragen, maar alle aanvragers wordt aangeraden hun formulieren zo vroeg mogelijk voor de geplande reisdatum in te vullen en in te dienen.

Hoe beïnvloedt een ETA het toelatingsproces?

Zodra een ETA-aanvraag in het Verenigd Koninkrijk met succes is goedgekeurd, wordt de ETA in de vorm van een digitale vergunning aan het paspoort van de reiziger toegevoegd. Ze zullen worden herkend aan de e-gates aan de grenzen.

Elke afgegeven ETA wordt opgeslagen in de wereldwijde databases met geavanceerde passagiersinformatie. Hierdoor kunnen reisorganisaties ervoor zorgen dat hun passagiers over de juiste vergunningen beschikken om het Verenigd Koninkrijk binnen te komen. Dit moet gebeuren voordat ze aan boord van het vliegtuig, de veerboot of de Eurostar-trein mogen. Nederlandse reizigers die geen ETA hebben, wordt de toegang tot het Verenigd Koninkrijk geweigerd.

De ETA garandeert geen automatische binnenkomst. Als de grenscontrole besluit dat iemand niet ontvankelijk is volgens de Britse wet, zelfs met een geldige ETA, kan hem de toegang worden geweigerd en worden teruggestuurd.

Welke tijdsperiode bestrijkt de ETA?

De ETA is 180 dagen geldig vanaf de datum van afgifte. De uitzondering op deze regel is als het paspoort waaraan de ETA is gekoppeld verloopt voordat de 180 dagen zijn verstreken.

Reizigers uit de 92 landen op de lijst, waaronder Nederland, mogen niet langer in het Verenigd Koninkrijk blijven dan hun geldige paspoort toestaat, ongeacht de tijd die nog op de ETA-vergunning staat.

Als een Nederlander nog steeds in het Verenigd Koninkrijk is als zijn ETA verloopt, moet een nieuwe aanvraag worden ingediend om het verblijf te verlengen. In sommige gevallen kan het nodig zijn om tijdens de aanvraagprocedure terug te keren naar het land van herkomst.

Een enkele ETA-vergunning geeft gratis en onbeperkt toegang tot alle vier de afzonderlijke landen van het Verenigd Koninkrijk, zolang de vergunning geldig is.

Meer informatie over de UK ETA voor Nederlanders is te vinden in de veelgestelde vragen sectie.